Bezpečnostním sádrokartonem jen tak někdo neprojde

Bezpečnostní příčky Rigips

Vycházejí konstrukčně i technologicky ze standardních sádrokartonových konstrukcí Rigips. Bezpečnostní sádrokarton Rigips zajišťuje bezpečnost proti protlačení a proti násilnému vniknutí, a mohou být tudíž použity i v chráněných prostorech jako jsou pojišťovny, banky a pod. Podle ČSN P ENV 1627 jsou certifikované pro bezpečnostní třídy BT 2 a BT 3 a odpovídají požadavkům České pojišťovny pro pojištění bytů. Pro zvýšení bezpečnosti je do konstrukce vložena vrstva ocelového pozinkovaného plechu, která je pro vyšší třídu bezpečnosti ještě posílena vloženými tenkostěnnými profily.

Zjistit cenu bezpečnostních sádrokartonů


Bezpečnostní příčky Duragips

Bezpečnostní příčky Duragips vznikají kombinací sádrokartonových a sádrovláknitých desek v plášti s přidanou vrstvou ocelového plechu. Výhodou je dosažení vyšší odolnosti při zatížení rázem než při použití jen sádrokartonových desek. Odtud pramení menší riziko proražení nebo mechanického poškození v exponovaných oblastech. Při relativně nižší plošné hmotnosti vykazují stěny vyšší hodnoty vzduchové neprůzvučnosti než tradiční zděné konstrukce. Tyto stěny mají také vysokou nosnost, snadnější kotvení zavěšovaných břemen a dosahují požární odolnosti až 90 minut. Kombinované stěny Duragips vyřeší i případy, kdy investorům z různých důvodů vadí „dutý“ zvuk při poklepu na povrch obvyklých sádrokartonových konstrukcí, protože prostě již takto nezní.

Bezpečnostní mezistrop Rigips

Je certifikovaný pro bezpečnostní třídy BT3. Jedná se o samonosnou nenosnou konstrukci stropu nad chráněným prostorem. Maximální rozpon konstrukce je 5 900 mm (při použití profilů UA 100). Strop je možné dodatečně zatížit zavěšenými břemeny (např. svítidla) max. 0,15 kN/m2. Nad bezpečnostním mezistropem je nutno zachovat prostor pro montáž horního opláštění. Doporučená minimální výška 800 mm; menší dutinu je nutno konzultovat s montážní firmou.

Bezpečnostní předstěna spřažená a bezpečnostní předstěna volně stojící

Jsou certifikované pro bezpečnostní třídy BT3. Jedná se o nenosnou stěnu, kterou je možno zabezpečit chráněný prostor dosud ohraničený stěnami bez bezpečnostní kategorizace. Bezpečnostní předstěna je konstrukce, kterou lze montovat pouze z jedné strany. Dle návaznosti na stávající svislou konstrukci může být buď spřažená, nebo volně stojící.

Rádi byste zhlédli pro realizaci bezpečnostní konstrukce ceník? Požádejte si o vypracování cenové nabídky!

Poptat cenovou nabídku