Příčky, předsazené a šachtové stěny s odbornou montáží

Předsazené stěny jsou používány pro estetické vylepšení stávajících povrchů, zvýšení hodnot tepelně izolačních vlastností a neprůzvučnosti stěn, případně pro vytvoření meziprostoru pro vedení instalací.

Konstrukce obkladů stěn se dělí na tři základní skupiny. Jedná se o tzv. „suchou omítku“, kde je omítka nahrazena nalepením sádrokartonových desek nebo desek Rigitherm (desky s nakašírovanou vrstvou izolace) na stávající konstrukci.

Druhou skupinou jsou tzv. předsazené stěny spřažené, kde je použita konstrukce z profilů, která je spojena se stávající stěnou.

Poslední možností jsou tzv. volně stojící předsazené stěny. Předsazené stěny tvoří povrchovou úpravu zdiva. Je možno s nimi provádět případné zateplení z interiéru a použít je k vedení potřebných instalací.

Zjistit cenu vybrané varianty

Jednoduché či vícenásobné opláštění tvoří sádrokartonové desky RB (A), při vyšších požadavcích na požární odolnost desky RF (DF). Pro prostory se zvýšenou vzdušnou vlhkostí jsou určeny impregnované desky RBI (H2) nebo je možné použít i impregnovanou protipožární desku RFI (DFH2). V případě lepení desek se používají pouze desky RB a RBI, lepené konstrukce nemají schválenou požární odolnost.

Předsazené stěny spřažené se používají v případě neúnosného či nerovného povrchu stěn a při potřebě ukrýt instalační vedení. Do vzniklého meziprostoru je možno vložit minerální izolaci.

Volně stojící předsazené stěny se uplatní tam, kde je nutno vyrovnat nerovnosti podkladu a případně do meziprostoru umístit instalace či tepelnou izolaci. Jako nosná konstrukce se používá sádrokartonová příčka - příčkové profily CW a UW. Montáž podkonstrukce je shodná jako u montáže sádrokartonové příčky.

Rádi byste zhlédli pro realizaci sádrokartonové příčky ceník? Požádejte si o vypracování cenové nabídky!

Vyžádat cenovou nabídku